Absolutoria

Průběh zkoušky

Pan učitel First tvrdí, že odborné předměty budou zkoušeny 20 minut. Z čehož:

  • 10 minut ASO nebo SRP
  • 10 minut ISR

Na výběr bude 25 otázek. Tedy 25 kousků z ASO + SRP a dalších 25 otázek z ISR.

Pokud si student vytáhne například otázku č. 8, obdrží č. 8 z ISR a
č. 8 z ASO nebo SRP.

Průběh absolutoria znám z loňského roku. Bylo 8 otázek z ASO a 17 ze SRP. Budeme je trénovat.

učební materiály pro VOŠ a SPŠE Plzeň