Absolutoria Lukáš

Otázky k předmětu ASO

Excel

 1. Grafy – jejich vytvoření, typy,…
 2. Formátování – buněk a jejich automatická kontrola
 3. Tabulky – jejich vytvoření, úprava, kontingenční tabulky
 4. Formuláře
 5. Funkce – součet, průměr, …..
 6. makra

Word

 1. Styly – jejich tvorba a úprava
 2. Úprava textu – odstavce, nadpisy, zarovnání
 3. Styly – jejich tvorba, provázanost
 4. Vytvoření šablon a jejich následná úprava
 5. makra

učební materiály pro VOŠ a SPŠE Plzeň