Archiv rubriky: VBA

Visual Basic for Application

VBA RecordSet

Tyto metody slouží k „obsluze databáze“. Zejména pohyb v záznamech a zápis změn.

VBA metody

Příklady použítí metody EOF a BOF.

VBA metody
Kostka příklad

Další ukázky jsou snímky v prací v hodině.

Příklad zápisu hodnoty do pole MzdaVyplatit v cyklu
Ladění – krokování kódu (Debug) pomocí kukátka (Watches)