Otázky k absolutoriu

Návrh otázek:

 • Word
  • práce s písmem, odstavcem
  • číslování seznamů, tabulky
  • styly
  • hromadná korespondence
  • možnosti Office 365 – Word
 • Excel
  • formátování informací (buněk)
  • grafická prezentace dat (grafy)
  • funkce (orientace v základních funkcích)