Archiv štítku: animace

gv01 kuře

Videotutoriál INKSCAPE kuře

MOODLE – Naposledy změněno: Pondělí, 27. listopad 2017, 13.56

Úvod do programu Inkscape na příkladu "animované kuře", čas 5:34

Videotutoriál byl původně připraven jako doplněk k zadání úkolu ANI01: animované kuře ze dvou snímků velikosti přesně 125 × 125 pixelů. Je však použitelný samostatně jako seznámení s programem na jednoduchém příkladu přípravy obrázku kuřete.

FIRST, Libor. Animace: Lekce ANI01. Jenseneboj.com [online]. 2006. vyd. Plzeň, 2006 [cit. 2015-02-13].
Dostupné z: http://www.jenseneboj.com/grafika/index2.php?cislo_tematu=1&cis_subtematu=1
Převedeno z Flash SWF do MP4

Anotace videonávodu

 • Nastavení dokumentu, jednotky pixely
 • Nástroje obdélník, ostré/kulaté rohy, kružnice, kreslení rovných čas
 • Nástroje výběr, lupa, rozměry, pořadí objektů
 • Nástroje výplň, obrys
 • Duplikát, rozměry, poloha, rotace
 • Export do formátu PNG s přesnými rozměry v pixelech
První pokusy s vektory v Inkscape

ga02 Animace 2


Lekce ANI02

Cíl lekce

 • Pochopit metody překreslení – přechody snímků v animacích GIF.
 • Využívat průhlednost (transparentnost)
 • Aplikovat přechody mezi snímky v programu Microsoft GIF Animátor.
 • Umět využít Irfan View pro práci s animovanými soubory a
 • získání informací o animovaném souboru.

Úkoly a cvičení

Vytvořit pokročilý animovaný soubor například pro „Den otevřených dveří“ nebo na téma Veselé Velikonoce, Vánoce, osobní PF, firemní reklamní banner a podobně.
Další pokyny k úkolům a cvičení viz odstavec Úkoly.

více cvičných a ukázkových animací

Klíčová slova, pojmy

Metody překreslení, přechody snímků, Pozadí, Leave (ponechat), Restore Background (obnovit pozadí), Restore Previous (obnovit předchozí), transparentnost – průhlednost.

Software

Cvičné a ukázkové soubory

O trochu níže si zkopírujte oba GIF soubory s tématem „Den otevřených dveří“. Dále ve školní síti ve složkách
…\Pub-Out\Grafika, …\Pub-Out\Obrazky a nebo zde naleznete další cvičné a ukázkové soubory. nahoru

Dva cvičné animované soubory


První soubor – vrány

původní starý, jen s vránama
Před lety na bývalé škole jsem vytvořil animovaný obrázek ke dni otevřených dveří. Pojďme s ním experimentovat a doplnit jej. Otevřte jej v programu Microsoft GIF Animator nebo Zoner GIF Animátor.

Druhý soubor – doplněný texty

nový doplněný o texty
Doplněná pozvánka na „Den otevřených dveří“

Prostudujte si na snímcích nastavení metody překresleni a postupné zobrazování snímků, překreslování textů a přilétajících havránků.nahoru

Jak na to


Přechody mezi snímky

 • Undefined (nedefinováno)
  Prohlížeč nedělá nic s pozadím před zobrazením dalšího obrázku.
  EN: Directs the browser to do nothing to the background before displaying the next image.
 • Leave (ponechat)
  Ponechá předchozí obrázek …
  EN: Directs the browser to leave the previous graphic image as the next is drawn. This choice can create a shadowing effect.
 • Restore Background (obnovit pozadí)
  Obnoví pozadí, překreslí původní pozadí …
  Directs the browser to redraw the original background as the current image is drawn.
 • Restore Previous (obnovit předchozí)
  Obnoví (překreslí) předchozí obrázek …
  EN: Directs the browser to redraw the previous image as the current image is drawn.

Na chybách se učíme


Soubor: LETAK0.gif
Použitá metoda: Restore Backgroung
Povšimněte si, jak zde na tomto obrázku zůstává po vráně modré pozadí stránky a v přehrávači GIF Animátoru šedivé pozadí. Metoda RESTORE BACKGROUND obnoví pozadí, překreslí původní pozadí, tj. pozadí stránky.
Transparency (průhlednost): bílá barva kolem vrány


Soubor: LETAK1.gif
Použitá metoda: LEAVE
Zde je vidět, že zůstávají viditelné původní vrány, záměrem však je, aby zmizely. Metoda LEAVE ponechá předchozí obrázek.
Transparency (průhlednost): bílá barva

nahoru

Příprava textů

Pro úplnost popis rychlopřípravy textů do animace. Jsou to oříznuté snímky obrazovky z textového editoru s průhledností a efekty. Berte to jako inspiraci a nouzové řešení, když není ‚po ruce‘ vhodný grafický editor. Nebo předvedení několika efektů z programu IrfanView.

Můžete použít prakticky cokoliv. Netradičně třeba TEXTOVÝ nebo vektorový grafický editor a následně klávesou PRINT SCREEN sejmout obrazovku do schránky, tu pak vložit do Irfan View a oříznout …

Stejný postup, ale navíc jsem nezapomněl na průhlednost…

Úprava byla provedena pomocí efektu v programu Irfan View.
MENU: Obrázek/Efekty/Detekce okrajů

Úprava byla provedena pomocí efektu v programu Irfan View.
MENU: Obrázek / Efekty / Reliéf
Opravdu rychlovka, nic moc … nahoru

Příprava v Irfan View

 • Použiju textový editor namísto grafického. Napíši text, levý ALT + Print Screen, Irfan View, CTRL + V, oříznout a je to za 99,5 sekundy na druhý třetí pokus za 3 x 99 vteřiny hotovo. Pak nastoupí efekty TIP : vykricnik.png   – WRITER, WORD, napíši a naformátuji text
    – levý ALT + Print Screen (zkopíruje aktivní okno do schránky, získá „screenshot“)
    – spustit Irfan View
    – CTRL+ V (vloží obrázek programu – „screenshot“)
    – oříznout, nastavit velikost v pixelech, efekty
    – a je to (uložit jako GIF s případnou průhlednou barvou)
 • Doplňte datum a čas, zvolte bílou barvu jako průhlednou.
 • Doplňte vhodný text ve dvou krocích s efekty, s podbarvením, se stínem apod.
 • POZOR na nastavení průhledné bílé barvy.
  Viz obrázek ´Která je bílá?´

nahoru

Úkol


No a teď směle do díla. Cílem je animace na Den otevřených dveří. Udělejte mi radost, několik nejhezčích, nejnápaditější prací nabídnu ke zveřejnění na školním webu (po odstranění textů příjmení jméno atd.). Předpokládám a jsem si vědom, že to je práce na více hodin než jsou 2 hodiny ve škole. Pracovité vycením a na líné se vycením.
😉

 • Pokud chcete výborné hodnocení, splňte beze zbytku zadání.
 • Čas odevzdání měřím v Pub-in, ale ve Vaší složce musí být všechno.
 • Jako obvykle bez krve, násilí a zbytečné erotiky. Že by zase nudná školní veřejně publikovatelná práce?
 • Napřed si prostudujte a prakticky prozkoumejte hotové soubory z této stránky, jak jsou dělány, jaké metody překreslování (Undraw Method) jsou použity u vran a textů. Povšimněte si také polohy obrázků s vránami zadávané do polí Left a Top
 • Vemte z našeho webu, vyfoťte, naskenujte fotografii naší školy. Cení se vlastní foto! Záleží na stanoveném času, Vaší ochotě a snaze.
 • Pokud nepoužijete vlastní foto, uložte si do souboru URL adresu, odkud je použitá fotka.
 • Na přípravu textů použijte jakýkoliv software. Na efekty a úpravy (vlastní výběr, oříznutí, velikost v pixelech, uložit jako s průhledností) použijte například Irfan View.
 • Připravte pro naši školu animovaný GIF soubor na nové termíny. Pokud ještě nejsou na školním webu známy, tak si je stanovte cvičně sami.
 • Dílčí kroky ukládejte taky. Třeba je číslujte nebo písmenkujte.
 • Napište hodně malým, ale čitelným písmem svoje příjmení, jméno, třídu, skupinu a datum tvorby. Pokud možno vpravo dole tak, aby nerušilo celkový dojem.Identifikace být MUSÍ!
 • Mí studenti použijte přihlašovací jméno (LOGIN), podtržítko, název lekce (číslo cvičení – lekce).
 • LOGIN_ANI02.gif pro výsledek
 • LOGIN_ANI02a.gif, LOGIN_ANI02b.gif, atd. dílčí soubory – exporty z vektorů (PNG konvertovat na GIF) s texty, vránami apod.
 • LOGIN_ANI02a.svg, LOGIN_ANI02b.svg, atd. nebo xcf, psd, ai pro pracovní soubory s dílčími kresbami, texty apod.
 • LOGIN_ANI02.html soubor s webovou stránkou pro zobrazení v prohlížeči.
 • Studenti vytvoří na svém disku složku disk:\grafika\ANI02 a sem uloží všechny soubory.
 • Pouze jeden jediný soubor – animovaný výsledek do Pub-in:
  ...\Pub-in\VašeTřída\LOGIN_ANI02.gif
 • Použijte upload na server  SEPTIM 
 • … a nebo postaru z „flashky“ zítra ve škole.
 • No a vítaní návštěvníci, pošlete mi svoje díla emailem (viz pata titulní strany). Děkuji.

nahoru

Procvičte si, další náměty


vykricnik.png
 • Velikonoce, Vánoce, PF
 • Panáček, zajíc, kuře, ježek či hroch z vektorového editoru
 • Foto doplnit rotujícím textem (XARA)
 • Srdce propíchnuté šípem s postupně se měnícími iniciálami spolužaček
 • Přetvořené reklamní náměty z webu, TV (Bóbika; mohli jsme Vám dát, ale mi NE)
 • Recese, legrace, decentní vtípky bez sprosťáren, směle vpřed…
 • Pochlubte se svými díly, zašlete, vystavím a OCENÍM! 🙂

ga01 Animace 1

Lekce ANI01


Cíl lekce

 • Pochopit princip animovaných souborů;
 • Aplikovat prakticky na nejjednodušším animovaném GIFu ze 2 obrázků;
 • Používat vektorový grafický editor pro přípravu podkladů;
 • Pracovat správně s pixely již v přípravné fázi;
 • Exportovat z vektorového editoru do rastru
 • Umět využít Irfan View pro kontrolu podkladů k animaci a
 • získání informací o animaci;
 • Seznámit se s programem Microsoft GIF Animátor.

Úkoly a cvičení

Vyrobit animovaný GIF ze dvou obrázků – zobající kuře.
Další úkoly k procvičení viz odstavec Úkoly.

Klíčová slova, pojmy

animovaný GIF, snímek, počet opakování, časová prodleva, časování, Microsoft GIF Animátor

Software

Volně šiřitelný (viz EULA) program Microsoft GIF Animátor,
download ze serveru SLUNEČNICE.cz GIFAnimator.exe, cca 0.5 MB

Cvičné a ukázkové soubory

Na školní síti ve složkách …\Pub-Out\Grafika; …\Pub-Out\Obrazky
a nebo zde je více souborů…nahoru

Trocha teorie na úvod


ukázka animace, Wikipedie

Co je vlastně animovaný GIF?

Jak to, že na plátně v kině vidím pohyblivé obrázky? Princip je stejný jak ve filmu, tak v animovaných GIFech. Před očima se mi promítá sled obrázků, na každém je malá změna. Nedokonalostí lidského oka se to jeví jako plynulý pohyb. Blíže o  animaci  na Wikipedii.

Časování

Počet obrázků (snímků) za určitý čas nebo časová prodleva než přijde další obrázek je rozhodující pro plynulost pohybu. V programech pro tvorbu animovaných GIFů se používá čas, jak dlouho má být obrázek vidět. Pojem počet obrázků (snímků) za sekundu nebo správněji frames per second (FPS) se používá v digitálním videu.

Velké změny mezi obrázky se jeví trhaně, velké časové prodlevy v případě pohybu vypadají taky rušivě. Na druhou stranu rychlá změna mi neumožní přečíst případný text nebo prohlédnout logo. Záleží na tom zda-li tvořím plynulý pohyb nebo banner s logem a textem.nahoru

Příprava podkladů – obrázků


 • Připravím si dva obrázky. Je to málo, ale napoprvé to stačí. Použiji vektorový editor. Například Open Source Inkscape a OpenOffice.org Draw nebo placený Corel Draw.
 • Jistě zvládne každý několik koleček, trojúhelník zařadit za hlavu, zelený čtverec a tlustší zelenou čáru od ruky, která zajistí dojem pozadí a naznačí místo, kam dát ptačí zob.
 • Dejte si pozor ať nemlatí pozadí do kuřete, ale naopak!
 • Další problém může nastat při sklonění kuřete, aby nevystrčilo zadek ven ze čtverce. Nastavte si jinam střed otáčení! Nohy teď nedělejte, příště.
 • Exportuj do rastrového PNG nebo GIFu, já jsem se snažil o rozměry 125 x 125 pixelů.
 • Nebo levý ALT + Print Screen, vložit do Irfanu, použít přesné souřadnice oříznutí, nastavit velikost 125×125 pixelů a uložit jako GIF (viz lekce IRFAN 1 a 2)

Jdeme animovat aneb „Jak na to?“


animovaná ukázka práce s MS GIF Animátorem

Statické snímky GIF Animátoru zde …

 TIP: stáhni si!

 • Stáhněte si ze Slunečnice MS GIF Animátor  GIFAnimator.exe, cca 0.5 MB.
 • Nemusí se instalovat. Rovnou spusťte MS GIF Animátor.
 • Otevřete jeden z připravených souborů a hned uložte jako něco jiného. Fakt to udělejte, zachováte si původní první soubor nedotčen. Věřte mi, už jsem si jich přemáznul dost!
 • Další vložte třeba pomocí CTRL + I
 • TIP: V případě většího množství vkládej obrázky od posledního k prvnímu. Opačně než je sled animace. Jen se neboj!
 • Nastavte nekonečný počet opakovaní:
  záložka ANIMATION → zaškrtnout Looping a Repeat Forever
 • Číselný údaj není v milisekundách, ale v setinách. Na záložce Image v poli Duration nastavte, nejlépe všem najednou, stejnou časovou prodlevu 100 setin sekundy. Potom některým třeba změňte čas.
 • Experimentujte s jinými časy, pro každý jiný apod.
 • Druhé tlačítko zprava je přehrávač. Umí také krokovat, moc užitečné.
 • POZOR, máte uloženo jako jiný soubor? Nepřepište si jeden (první) z vložených obrázků.
 • Tyto jednoduché animace v Irfan View většinou nezlobí, ale přesto …

Vyzkoušejte dílo v Irfan View


Zobrazení animace v IrfanView
 • Hotové zobající kuře otevřete v Irfan View.
 • Povšimněte si dole ve stavovém řádku informací:
 • Vlevo rozměry v pixelech, hloubka barev a vpravo na konci jest napsáno 2, tj. 2 obrázky.
 • Samozřejmě také velikost souboru / prostor paměti uvedená v kilobajtech [kB].
 • Najděte v menu Volby»Zastavit animaci (G).
 • Rozběhnout znova nejde. Nevadí, zavřu a otevřu.
 • Vyzkoušejte Volby»Extrahovat všechny snímky ….
 • Ve vámi zvoleném adresáři najdete soubory s obrázky, ze kterých by mohla vzniknout tato animace.

Vyzkoušejte dílo v HTML souboru


Irfan chybuje při pokusech s animacemi. Hlavně co se týče průhlednosti. Nejlépe uděláte, pokud si svoji práci zobrazíte ve webovém prohlížeči. Zde máte nejjednodušší formu webové stránky určenou na pokusy, není však vhodná pro realné použití na Síti.
POZN. (2011): Navíc je ve staré syntaxi HTML a bez stylů CSS.
Zkuste vlastnost bgcolor (background color, barva pozadí) změnit například na red, blue, silver, yellow, pink…

Na Vaše pokusy si stáhněte zde připravený HTML soubor  gif_pokusy.html (download pravým tlačítkem myši)

Upravte na 5. řádku svoje jméno GIF souboru a zkopírujte oba soubory do téže složky. Dvojklik na HTML souboru. A je to!nahoru

Úkoly a cvičení


Cílem je vytvořit první nejjednodušší animaci ze dvou snímků podle zadání. Dodržením zadání odpadnou různé problémy a budete i lépe hodnoceni.

 • Pokud chcete výborné hodnocení, splňte beze zbytku zadání.
 • Čas odevzdání měřím v Moodle nebo Pub-in podle pokynů učitele, ale ve Vaší složce musí být všechno.
 • Vytvořte ze dvou obrázků animovaný GIF o velikosti 125 × 125 pixelů.
 • Námětem je pták nebo hmyzák. Různá jiná milá zvířátka jsou též vítána.
 • Jako obvykle bez krve, násilí a zbytečné erotiky. Zkrátka nudná školní veřejně publikovatelná práce.
 • Prosím, vytvořte si vlastního ptáka! Výše zobrazená kuřata používejte jen pro prvotní pokusy.
 • Mí studenti použijte přihlašovací jméno (LOGIN), podtržítko, název lekce (číslo cvičení – lekce).
 • Je to celkem 5 souborů!
 • LOGIN_ANI01.gif pro výsledek
 • LOGIN_ANI01a.gif, LOGIN_ANI01b.gif dílčí soubory – exporty z vektorů (PNG konvertovat na GIF)
 • LOGIN_ANI01.svg nebo odg, cdr nebo ai pro vektorový soubor podle upřesňujících pokynů.
 • LOGIN_ANI01.html soubor s webovou stránkou pro zobrazení v prohlížeči.
 • Studenti vytvoří na svém disku složku disk:\grafika\ANI01 a sem uloží všechny soubory
 • Pouze jeden jediný soubor – animovaný výsledek do Pub-in: ...\Pub-in\VašeTřída\LOGIN_ANI01.gif
 • Použijte upload na server  SEPTIM 
 • … a nebo postaru z „flashky“ zítra ve škole.
 • No a vítaní návštěvníci, pošlete mi svoje díla emailem (viz pata titulní strany). Děkuji.

 TIP:

TIP * vyzkoušejte si

 • Otevřete si hotové animované GIFy a prozkoumejte, jak jsou dělány.
 • Rozbalte (extrahujte) do nové prázdné složky pomocí Irfanu nějaký složitější GIF.

Náměty a témata na další úkoly

Po splnění povinného GIFu ze dvou obrázků můžete vytvořit něco navíc.

 • Kuře se zavrtí a uteče…
 • Přileze červ, kuře koukne vpravo, vlevo, nahoru a sezobne ho.
 • Vedle kuřete spadne zrnko, drobek chleba a kuře jej sezobne.
 • Další nápady se jistě již řinou sami.
 • Inspirujte se v sekci PRÁCE STUDENTŮ , co už máme hotovo.