Archiv štítku: moodle

Čerpáno z CMS Moodle (VOŠ a SPŠE Plzeň)

xl02 Absolutní adresování

Moodle 2013, aktualizace 8. 2. 2021, absolutní adresa, smíšené adresování, Excel

Absolutní adresování

Pokud kopírujeme výraz do jiné buňky je vždy odkaz na nové pozici upraven o patřičný počet řádků a sloupců. Proto vyplněním (zkopírováním) do buněk směrem dolů je odkaz na buňku A4 upraven na A5 a odkaz na B1 je upraven na B2. V případě buněk ze sloupce A je to vítaná změna. Ale v případě B1 to nechceme. Chtěli bychom buňky vyplnit, abychom nemuseli psát vzorec pokaždé znovu. Použili jsme proto ve vzorci absolutní adresu $B$1.

 • Napíšeme vzorec =A4*B1 do buňky B4, ukončíme ENTER.
 • Dvojklikem vyplníme. Ejhle chybová hlášení nebo nesmysly.
 • Smazat.
 • Pomocí F4 upravíme relativní B1 na absolutní adresu $B$1.
 • Dvojklikem vyplníme. 
 • Výsledek je v pořádku v celé tabulce. Ve všech vzorcích je $B$1.

Pro názornost si můžete prohlédnout videonávod s příkladem převodu měny € na Kč.

Zápis symbolu $

Abychom nemuseli psát symbol dolaru na klávesnici je v Excelu i v Calcu připravena pomůcka, která přidává symbol $ .

EXCEL … klávesa F4
CALC … klávesy SHIFT+F4

Opakovaným stiskem F4 (SHIFT+F4) se cyklicky stále dokola mění
B1 ~ $B$1 ~ B$1 ~ $B1 ~ B1

B1     relativní adresa
$B$1 absolutní adresa
B$1   smíšená: sloupec relativní, řádek absolutní
$B1   smíšená: sloupec absolutní, řádek relativní


Smíšené adresování

V buňce B4 kurzovního lístku by mohl být výraz A4*B$1.
Tento zápis považujeme za smíšené adresování.
Protože vyplňujeme (kopírujeme) pouze směrem dolů, nemá absolutní či relativní odkazování na sloupec B vliv na výsledek.

V následujím případě však je nejvhodnější a nejefektivnější forma zápisu pomocí smíšeného adresování.
Proč?

 • Výraz v buňce D3 zapíšeme jen jedenkrát a vyplníme doprava do dalších dvou buněk E3 a F3.
 • Výpočet se provádí vždy z původní plné ceny.
 • Potřebujeme neměnný odkaz na tomto řádku na cenu v C3, ale relativní při plnění dolů C4 atd. Proto smíšená adresa $C3.
 • Nyní, dokud mám označeny 3 buňky D3, E3 a F3 dvojklikem vyplním potřebnou délku všech tří sloupců. Právě teď však potřebuji absolutní odkaz na slevu v prvním řádku. Proto smíšená adresa D$1 (taky E$1 a F$1).
 • Ceník může mít mnoho set řádků, tažení není vhodné. Dvojklik!
 • Výraz $C3-$C3*D$1 se mění na témže řádku na $C3-$C3*E$1 a $C3-$C3*F$1
 • Vyplněním dolů např. ve sloupci F na $C4-$C4*F$1, pak na $C5-$C5*F$1 atd.

xl01 Relativní adresování

únor 2013, Moodle, Excel, adresování buněk

Před sto lety, když jsem učil na obchodní akademii, studentky 2. ročníku začaly zapisovat do tabulky čísla – výsledky výpočtů. Chvíli mi trvalo, než jsem to rozchodil.

Adresování buněk a princip práce

Tabulkové procesory jsou excelentní programy a jsou pravou rukou každého, kdo pracuje hlavou. Zejména v ekonomické a technické oblasti činností člověka. Základem jsou obyčejné „kupecké počty“.

Aby vůbec bylo možno v tabulkovém procesoru pracovat, jsou sloupce označeny písmeny a řádky čísly. Jednotlivé buňky pak jejich souřadnicemi jako v křížovkách nebo ve hře na lodě.
Například A1 obsahuje text malá násobilka a buňka B2 číslo 5.
Zápisu A1 nebo B2 se říká odkaz na buňku nebo adresa buňky.

Pokud je buňka vybraná – bylo na ni kliknuto myší a je orámovaná,
říká se jí taky aktivní a její adresa je v levém horním rohu tabulky.

Co může být zapsáno v buňkách?

 • text
 • číslo
 • výraz (kombinace funkcí, čísel, textů a operátorů)
Nepište výsledky ani čísla. Pište adresy buněk. Všude, kde to dává smysl. To je základ!
A1text: malá násobilka
A2 a B2čísla 1 a 5
C2výraz: násobení buněk A1 a B2

Princip práce tabulkového procesoru

V žádném případě nepište do buňky C2 číslo s výsledkem 5 nebo výraz s čísly =1*5
Zásadně pište jen odkazy na buňky A2 a B2. Zobrazí se výsledek.
Pokud změním v buňkách A2 nebo B2 hodnotu, v C2 se výsledek automaticky přepočítá.
Toto je PRINCIP práce tabulkových procesorů.

Relativní adresování

Na příkladu tabulky s malou násobilkou bude vysvětlen pojem relativní adresa buňky (relativní odkaz).

 • Sledujte řádek pro editaci nahoře vpravo
 • Vyberte buňku C2, vybraná je aktivní
 • Zkopírujeme do schránky obsah C2 (CTRL+C)
 • Posuneme se o jeden řádek dolů
 • Vložíme obsah schránky do C3 (CTRL+V)
 • Neobjeví se „očekávané“ =A2*B2, ale =A3*B3
 • Je to správně, násobí čísla na témže řádku
 • Odkaz nezůstal zafixován na původním místě
 • Odkaz se posunul o jeden řádek
 • Jedná se o RELATIVNÍ ODKAZ (ADRESU)

Je to správný a vítaný způsob adresování buněk. Pokud zkopíruji a někam vložím výraz, tak se změní stejným způsobem i odkazy v něm obsažené.
Jinými slovy o kolik řádků a sloupců se posunu a vložím, o tolik řádků a sloupců se patřičně upraví vkládaný výraz.
Takto normálně pracuje tabulkový procesor.

Pro lepší pochopení ještě přikládám videonávod s příkladem tabulky pro malou násobilku.

Ukázka – malá násobilka

wo03 999 pověstí

Rozpracováno Aktualizace 01. 01. 2021, strukturovaný text, nové vlastní styly Nadpis1 a základ

Cvičení 999 pověstí

Podklady pro cvičení

Neobsahuje výklad, jen pokyny pro cvičení. Procvičte si tvorbu strukturovaného dokumentu s vlastními styly.
Dodržte stanovený postup, Bude HODNOCENO!

 • Zdrojový text povest999.odt je ve starém formátu Writeru ODT.
 • Schránkou přeneste text do nového dokumentu Wordu. Použijte volbu
  vložit jinak… > neformátovaný text
 • Uložte pod názvem LOGIN_P999.docx
 • Potlačte si kontrolu pravopisu při psaní.
 • Pracujte se zobrazenými netisknutelnými znaky (ENTER, mezera, tabulátor)
 • Napřed vytvořte pomocí správného postupu strukturovaný text s vlastními styly. Napřed si připravte styl pro odstavec, který nejčastější.
  • Tím je styl XY_zaklad a ten přidělte celému textu.
   zarovnaný do bloku, jednoduché řádkování, písmo patkové Cambria, ostatní vlastnosti ponechat.
  • Teprve pak se věnujte nadpisu 1. úrovně XY_nadpis1
   přidělit styl pro nadpis 1. úrovně Nadpis1, pak změnit vlastnosti a z něj vytvořit nový styl: bezpatkové písmo Calibri, 16 bodů, tučné
 • Pomocí hromadných záměn odstraňte konce odstavců (ENTRY), tabulátory a nadbytečné mezery. Je jich hodně na Vás políčeno.

wo02 7 pověstí

Rozpracováno Aktualizace 01. 01. 2021, strukturovaný text, styly Nadpis1 a Normální

Cvičení 7 pověstí

Podklady pro cvičení

Neobsahuje výklad, jen pokyny pro cvičení. Procvičte tvorbu strukturovaného dokumentu.

 • Použijte 7 souborů – 7 pověstí z Plzeňska (Pub-out\texty\povesti).
 • Postupně podle doporučeného postupu je vložte jako neformátovaný text do nového dokumentu Wordu.
 • Uložte co nejdříve a pak po každém důležitém zdařilém kroku.
 • Uložte na disk H: do složky texty pod názvem LOGIN_7P.docx
 • Pracujte se zobrazenými netisknutelnými znaky (ENTER, mezera, tabulátor)
 • Vytvořte strukturovaný text jen pomocí již hotových stylů Normální a Nadpis1
 • Odstraňte nadbytečné mezery a konce odstavců (ENTRY).
 • Vyzkoušejte si přidělit jinou sadu hotových stylů (? snímek)
 • Vyzkoušejte si přidělit jinou barevnou paletu (? snímek)

wo01 Rychlostav

Aktualizace 01. 01. 2021, první cvičení ve Wordu, C04 Moodle 2014

Cvičení Rychlostav

Podklady

Podle předlohy vytvořte nový dokument Wordu a ručně bez stylů co nejvěrněji naformátujte dodaný text bez typografických chyb.
text k formátování

Naformátujte text podle předlohy
 • Naformátujte co nejvěrněji text podle předlohy na obrázku.
 • Uložte na disk H: do složky TEXTY pod názvem LOGIN_Rychlostav.docx
 • Zobrazte si netisknutelné znaky a pravítka
 • Sledujte posuvníky na pravítku
 • Povšimněte si různých vlastností písma (zejména patky)
 • Vytvořte mezery mezi odstavci bez použití nadbytečných „ENTERů“
 • Pozor na zarovnání odstavců
 • Složitější nastavení je v podpisu a funkci
 • Místo Vratiprsta napište svoje jméno a příjmení a student

tx01 Vlastnosti písma

Aktualizace 01. 01. 2021, vlastnosti písma, rodiny druhy písma, Moodle C05, PDF Roubal

Rodiny písem

Informační zdroje

 • Učebnice IVTSS-P/5+21, Roubal Pavel
 • Práce s textem, PDF, © Roubal Pavel, MŠMT SIPVZ 2004
  Pub-out\texty\Roubal_prace_textem.PDF

Stavba dokumentu

 • Znak (písmeno), font, řez, patky, stín, proporcionalita aj.
 • Slovojediná mezera, interpukční znaménka
 • Odstavecmezery mezi odstavci × vícekrát ENTER za sebou
 • Stranaokraje, na výšku/šířku, ohraničení, vodoznak
 • Oddíl (Word) – sekce (Writer), větší části textu např. kapitoly 

Skupina písem (rodina, druh)

 1. Antikva (Times new Roman, Cambria)
  • stínovaná (nelineární)
  • patková (má serify, patky)
  • proporcionální
 2. Grotesk (Arial, Calibri)
  • nestínovaná (lineární)
  • bezpatková (nemá serify, patky)
  • proporcionální
 3. Písma psacího stroje (Courier, písmo je neproporcionální)
 4. Psaná písma (Brush, Script aj.)
Antikva versus Grotesk

Proporcionální versus neproporcionální

Různě široká písma jsou proporcionální. Všechna písma z rodin antikva i grotesk. Nejlépe vidět na snímku ve slově MÍR.
Neproporcionální znamená všechny písmena jsou stejně široká. Například Courier.

Ve slově MÍR je písmeno Í stejně široké jako M.
Proporcionální versus neproporcionální písmo (snímek z hodiny)

gf03 Histogram a křivky

DUM: VY_32_INOVACE_VTS_02.3.07 Obsah prezentace: Úprava fotografie 1
Moodle: Pondělí, 19. říjen 2015, 09.41, upraveno

Úprava fotografií vedoucí ke zlepšení.

Budeme se zabývat především úpravou expozice fotografií. Přestože odstranění nežádoucího efektu červených očí od blesku vylepší vzhled osoby, nebudeme tuto úpravu do této kategorie zahrnovat. Ani rámeček kolem fotografie, který mnohdy vylepší celkový dojem nebudeme do této kategorie zahrnovat.

Úpravy vedoucí ke zlepšení (viz Roubal Pavel, IVTSS-P/43). Je to velmi sporný pojem, ale jsou tím myšleny pouze úpravy, které korigují nedokonalý postup fotografování a nezasahují zásadním způsobem do fotografie.

 • Otočení, zrcadlení
 • Oříznutí (při té příležitosti vylepšení kompozice)
 • Jas – kontrast – barvy, histogram, křivky
 • Zaostření

Některé další vhodné a žádoucí postupy, ale už s podstatnými zásahy do fotografie jsou:

 • Redukce „červených“ očí (specializované retušovací filtry)
 • Úprava padajících svislic (deformace úpravou perspektivy)
 • Retušování (klonovací razítko, rozmazání/doostření, zesvětlení/ztmavení)
 • (Snad i rámečky kolem fotografie)
 • a další

Co je to histogram?

Jedná se o sloupcový graf, do kterého jsou vyneseny informace o úrovních jasu (barev) ve fotografii. Na vodorovné ose jsou indexy (čísla) barev nebo jasu (odstín šedi), kterých je 256 (od 0 po 255). Svislá osa pak ukazuje, kolik pixelů má příslušná barva – jas.

Videonávody

Histogram v IrfanView

Nástroje pro zlepšení expozice, jako jsou histogram a křivky, jsou prakticky ve všech „slušných“ grafických editorech. Prohlížeč Irfan View nepovažuji za grafický editor, je to prohlížeč. Přesto umí histogram zobrazit. Poskytuje tím cenné informace o kvalitě expozice fotografie. Dnes (2020) zobrazí histogram běžný digitální fotoaparát.
Pro ukázku práce s nástroji histogramem a křivky jsem netradičně zvolil on-line grafický editor PIXLR.COM (2020, dnes vybral photopea.com). Myslím, že návodů pro PhotoShop a GIMP je již dost (viz odkazy v předchozích lekcích) a práce s těmito nástroji je prakticky stejná. Pár odkazů následuje, zbytek a hlavně nové pohledejte sami…

Pár odkazů

Práce s histogramem v online editoru PIXLR

Práce s křivkami v online editoru PIXLR

Několik obrázků

Histogram ve starším GIMPu. Úprava úrovní barev a jasu.
Histogram ve starším GIMPu. Úprava úrovní barev a jasu.
Histogram ve starším GIMPu. Úprava úrovní barev a jasu.

Úkoly histogram a křivky

Zadání

Soubory pojmenujte pro GIMP nebo pro Photoshop
LOGIN_histogram.jpg, (upraveno pomocí histogramu – úrovní)
LOGIN_krivky.jpg (upraveno pomocí křivek)

Dále použijte online https://www.photopea.com/
(dříve jsem používal www.pixlr.com/editor)
Soubory pojmenujte
LOGIN_histogram_pp.jpg, (upraveno pomocí histogramu – úrovní)
LOGIN_krivky_pp.jpg (upraveno pomocí křivek)

RSS – Root.cz: seriál „Úpravy fotek v GIMPu“

gv01 kuře

Videotutoriál INKSCAPE kuře

MOODLE – Naposledy změněno: Pondělí, 27. listopad 2017, 13.56

Úvod do programu Inkscape na příkladu "animované kuře", čas 5:34

Videotutoriál byl původně připraven jako doplněk k zadání úkolu ANI01: animované kuře ze dvou snímků velikosti přesně 125 × 125 pixelů. Je však použitelný samostatně jako seznámení s programem na jednoduchém příkladu přípravy obrázku kuřete.

FIRST, Libor. Animace: Lekce ANI01. Jenseneboj.com [online]. 2006. vyd. Plzeň, 2006 [cit. 2015-02-13].
Dostupné z: http://www.jenseneboj.com/grafika/index2.php?cislo_tematu=1&cis_subtematu=1
Převedeno z Flash SWF do MP4

Anotace videonávodu

 • Nastavení dokumentu, jednotky pixely
 • Nástroje obdélník, ostré/kulaté rohy, kružnice, kreslení rovných čas
 • Nástroje výběr, lupa, rozměry, pořadí objektů
 • Nástroje výplň, obrys
 • Duplikát, rozměry, poloha, rotace
 • Export do formátu PNG s přesnými rozměry v pixelech
První pokusy s vektory v Inkscape

wo06 Tabulátory

Tabulátory – zarážky

Moodle: 26. listopad 2013, úpravy WordPress: 7. 11. 2020

Vlastnosti

 • levá
 • pravá
 • středová
 • desetinná
 • sloupcová

Do textu vkládáme znak tabulátoru a ve vlastnostech odstavce > tabulátory nastavíme vlastnosti, jak se má text s tabulátorem chovat. Kromě vzdálenosti a zarovnání zarážek můžeme nastavit ještě vodicí znaky.

Word 2010: Vlastnosti tabulátorů (zarážek) jsou součástí vlastností odstavců.

Videoukázka

Ukázka práce se zarážkami ve Wordu 2007 – 2010

Přejděte na jinou stránku

tx02 Lorem Ipsum

Úkol

vlastnosti odstavců, cvičení, Moodle C05 Lorem, PDF Roubal

Víceméně bez úprav převzato z Moodle kurz Zpracování textu (FsIKT1a) z roku 2014.


Podle předlohy v PDF pana Roubala procvičte vlastnosti odstavců. PDF se nachází také ve složce
…Pub-Out\texty\Roubal_Prace_textem.pdf.

 • Pomocí Google najděte web, který generuje text „Lorem ipsum…“. Vytvořte více než 5 odstavců textu, který nezačíná slovem Lorem.
 • Schránkou přeneste do nového dokumentu Wordu (nebo Writeru podle zadání učitele). Použijte volbu
  vložit jinak… > neformátovaný text
 • Uložte na disk H: do složky texty pod názvem Vaše_login_lorem. docx
  H:\texty\LOGIN_Lorem.docx
 • Potlačte si kontrolu pravopisu při psaní.
 • Odstraňte nadbytečné konce odstavců (ENTRY).
 • Pracujte se zobrazenými netisknutelnými znaky (ENTER, mezera, tabulátor apod.)
 • Na první 3 odstavce (řádky), namísto textu v předloze, napište svoje příjmení a jméno a naformátujte na střed, doleva a doprava.
 • Čtěte text na obrázcích předlohy, je součástí zadání a pomáhá to.
 • Dále používejte vygenerované odstavce „Lorem ipsum“ a formátujte podle zádání v předloze.
 • Text patrně budete mít různě dlouhý. Nehleďte tedy, kde začíná či končí stránka a pokračujte dál podle předlohy na dalším obrázku.
Práce s textem, PDF, © Roubal Pavel, MŠMT SIPVZ 2004
 • Do odrážek se symboly (nečíslovaný seznam) napište třeba seznam pečiva (rohlíky, chleba, koláčky, housky, bagety). Slovo Pečivo udělejte jako samostatný odstavec.
 • Automaticky číslovaný seznam obdobně jako seznam druhů masa. Vegani druhy zeleniny.
 • Dále použijte vygenerované odstavce LOREM. Můžete je přiměřeně podle předlohy zkrátit. Nastavte podle předlohy ohraničení a stínovaní.
 • Požívejte nástroj ŠTĚTEC kopírovat formát. Vyplatí se to.
 • Nezapomeňte na spodní poslední prázdný odstavec. Jen ENTER a formátování.
Práce s textem, PDF, © Roubal Pavel, MŠMT SIPVZ 2004