Archiv štítku: Roubal

Čerpáno ze zdrojů Ing. Roubal Pavel, eduit.cz

tx01 Vlastnosti písma

Aktualizace 01. 01. 2021, vlastnosti písma, rodiny druhy písma, Moodle C05, PDF Roubal

Rodiny písem

Informační zdroje

 • Učebnice IVTSS-P/5+21, Roubal Pavel
 • Práce s textem, PDF, © Roubal Pavel, MŠMT SIPVZ 2004
  Pub-out\texty\Roubal_prace_textem.PDF

Stavba dokumentu

 • Znak (písmeno), font, řez, patky, stín, proporcionalita aj.
 • Slovojediná mezera, interpukční znaménka
 • Odstavecmezery mezi odstavci × vícekrát ENTER za sebou
 • Stranaokraje, na výšku/šířku, ohraničení, vodoznak
 • Oddíl (Word) – sekce (Writer), větší části textu např. kapitoly 

Skupina písem (rodina, druh)

 1. Antikva (Times new Roman, Cambria)
  • stínovaná (nelineární)
  • patková (má serify, patky)
  • proporcionální
 2. Grotesk (Arial, Calibri)
  • nestínovaná (lineární)
  • bezpatková (nemá serify, patky)
  • proporcionální
 3. Písma psacího stroje (Courier, písmo je neproporcionální)
 4. Psaná písma (Brush, Script aj.)
Antikva versus Grotesk

Proporcionální versus neproporcionální

Různě široká písma jsou proporcionální. Všechna písma z rodin antikva i grotesk. Nejlépe vidět na snímku ve slově MÍR.
Neproporcionální znamená všechny písmena jsou stejně široká. Například Courier.

Ve slově MÍR je písmeno Í stejně široké jako M.
Proporcionální versus neproporcionální písmo (snímek z hodiny)

tx05 Typografie

Estetické zásady pro textové dokumenty, typografická pravidla, PDF Roubal Pavel

Důležité oblasti z typografie

Uvádím výňatky z PDF Pavla Roubala, které vzniklo pro MŠMT, sekce SIPZV v roce 2003 a bylo ke stažení na dnes již nefunkčním webu jsi.cz (Jednota školských informatiků).
Ukázky jsou ze sice staré, ale v mnoha bodech stále aktuální brožurky.

Znaky, kde se chybuje a šest zásad

Znaky, ve kterých často chybuje
Šest zásad pro umístění titulků a obrázků na stránce

Tok textu a „parchanty“

Writer měl a stále má více možností. Ve Wordu je to jen kontrola osamocených řádků.
Parchanty = sirotky a vdovy

Je to jeden z důvodů, proč napřed přidělit styl např. Nadpis1, poněvadž má již nastavenou kontrolu osamocených řádků. A pak jej teprve upravit a uložit jako nový styl XY_Nadpis1

Tahák ze školy

Našel jsem tahák na schodech školy

Pracujeme – procvičte si

Pavel Roubal, učebnice IVTSS-P, z kapitoly o typografii. Možná to dám někdy do testu.

Pomlčka × spojovník

Ukázka různých pomlček jako entity v HTML kódu. Jinde pomocí ALT+0150.
 • Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i., Internetová jazyková příručka, odkaz pomlčka
 • Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i., Internetová jazyková příručka, odkaz spojovník

Předložky a spojky na konci řádku

Řešením je nezlomitelná mezera
Více o předložkách a mezerách v Tipech pro Word

tx04 Proč strukturovaný?

Proč má být dokument strukturovaný? Styly, motivy, šablony

Strukturovaný dokument

Rychle zapomínáme. Taky nepíšu jen strukturovaně. Třeba rychlé poznámky, nákupní seznam, dopis dědovi nebo tetě (Kdo to dnes dělá?) apod. Strukturovaný dokument je důležitý v těchto případech:

 • Životopis
 • Ročníková práce
 • Dlouhý dokument
 • Bude se dále upravovat
 • Hlavičkový firemní papír
 • a další

Prostě tehdy, když mám životopisem zapůsobit při hledání práce, v ročníkové práci, protože budu hodnocen nejen za obsah, ale i za formu (ČSN 01 6910).
Zaměstnavatel se prezentuje vzhlednými esteticky jednotně upravenými tiskovinami. Dosáhne toho právě používáním šablon.

Výhody

 • Je to přehledné, jak ke čtení, tak pro další práci s dokumentem.
  navigace a osnova.
 • Spolupráce více autorů.
  šablona
 • Pozdější změny cestou hromadné úpravy stylů nebo motivů.
 • Až dokument vyexportuji do PDF na web, bude díky stylu Nadpis1 snadněji nalezen vyhledávacími roboty na internetu.

Trocha teorie

Struktura a vzhled dokumentu

Dokument má tři složky:

 1. Obsah (to co chci sdělit).
 2. Strukturu (význam odstavců: nadpisy, základní text, citace apod.).
 3. Vzhled (pomocí vlastností stylů editorů, u webu pomocí CSS).

Jedna senzační ukázka Petra Staníčka (Pixy) ukazuje naprostou odluku obsahu a vzhledu. Stále stejný obsah je pomocí stylů zobrazen naprosto odlišně. Je to sice webová stránka, ale princip je stejný. Vyzkoušejte si úplně dole změnu vzhledu.

Styly, styly, styly a NEFORMÁTOVAT ručně

 • Strukturovaný dokument
  • Word/Writer: styly podle svého významu v dokumentu (Nadpis1, Nadpis2, Normální, citace apod.)
  • Writer: má otevřený formát, dokument ODT je zazipovaný soubor ve formátu XML. ZIP soubor obsahuje například
   • soubor se styly styles.xml (vzhled),
   • soubor s obsahem a strukturou content.xml
   • a soubor s metainformacemi důležitý nejen pro vyhledávače
Převzato z knihy IVTSS Pavla Roubala (asi 2009)
Ukázka poskládána ze 4 snímků. Přejmenoval jsem Computer_Quick3.odt na .zip a extrahoval (rozzipoval) a ejhle…

tx03 Odstavec a stránka

Moodle 2013, upraveno 12/2020, vlastnosti stránky, vlastnosti odstavce, tok textu

Vlastnosti stránky

Word na rozdíl od Writeru již po mnoho let trvá na svém nepřehledném uspořádání.

Word 2007: Vlastnosti stránky
 • Velikost, orientace, okraje
 • Sloupce
 • Stínovaní (barva pozadí) a ohraničení
 • Vodoznak
 • Záhlaví a zápatí (sudé/liché, jiné na první straně)

Záhlaví a zápatí

Levé a pravé (sudé/liché), jiné na první stránce.

POZOR! Spusťte si náhled před tiskem se zobrazením dvou stránek. Uvidíte první stránku konečně vpravo, je lichá. Další dvě, tj. 2. a 3. stránka vedle sebe, budou (mohou) mít uprostřed naznačenou vazbu.

Tok textu – vlastnosti odstavce

Word 2007: Vlastnosti odstavce, karta tok textu
 • Kontrola osamocených řádků (neponechá jeden řádek na konci/začátku stránky) viz IVTSS-P/24 sirotky a vdovy
 • Začít na nové stránce (vložit konec stránky před)
 • Svázat s následujícím (sváže nadpis s následujícím odstavcem)
 • Dělení slov
 • Číslování řádků
 • aj. jinde

gt00 Odkazy grafika & texty

odkazy, letáky, koláže, mezititulky, ukázky prací

Pár odkazů

Roubal Pavel: Web o základech grafiky

Ukázka vektorové skládačky

Textové dokumenty

Cvičení TXT Na rychlé trati, oddíly, zalomení sloupce

Letáky a koláže – grafické principy

tx02 Lorem Ipsum

Úkol

vlastnosti odstavců, cvičení, Moodle C05 Lorem, PDF Roubal

Víceméně bez úprav převzato z Moodle kurz Zpracování textu (FsIKT1a) z roku 2014.


Podle předlohy v PDF pana Roubala procvičte vlastnosti odstavců. PDF se nachází také ve složce
…Pub-Out\texty\Roubal_Prace_textem.pdf.

 • Pomocí Google najděte web, který generuje text „Lorem ipsum…“. Vytvořte více než 5 odstavců textu, který nezačíná slovem Lorem.
 • Schránkou přeneste do nového dokumentu Wordu (nebo Writeru podle zadání učitele). Použijte volbu
  vložit jinak… > neformátovaný text
 • Uložte na disk H: do složky texty pod názvem Vaše_login_lorem. docx
  H:\texty\LOGIN_Lorem.docx
 • Potlačte si kontrolu pravopisu při psaní.
 • Odstraňte nadbytečné konce odstavců (ENTRY).
 • Pracujte se zobrazenými netisknutelnými znaky (ENTER, mezera, tabulátor apod.)
 • Na první 3 odstavce (řádky), namísto textu v předloze, napište svoje příjmení a jméno a naformátujte na střed, doleva a doprava.
 • Čtěte text na obrázcích předlohy, je součástí zadání a pomáhá to.
 • Dále používejte vygenerované odstavce „Lorem ipsum“ a formátujte podle zádání v předloze.
 • Text patrně budete mít různě dlouhý. Nehleďte tedy, kde začíná či končí stránka a pokračujte dál podle předlohy na dalším obrázku.
Práce s textem, PDF, © Roubal Pavel, MŠMT SIPVZ 2004
 • Do odrážek se symboly (nečíslovaný seznam) napište třeba seznam pečiva (rohlíky, chleba, koláčky, housky, bagety). Slovo Pečivo udělejte jako samostatný odstavec.
 • Automaticky číslovaný seznam obdobně jako seznam druhů masa. Vegani druhy zeleniny.
 • Dále použijte vygenerované odstavce LOREM. Můžete je přiměřeně podle předlohy zkrátit. Nastavte podle předlohy ohraničení a stínovaní.
 • Požívejte nástroj ŠTĚTEC kopírovat formát. Vyplatí se to.
 • Nezapomeňte na spodní poslední prázdný odstavec. Jen ENTER a formátování.
Práce s textem, PDF, © Roubal Pavel, MŠMT SIPVZ 2004