Archiv štítku: typografie

tx01 Vlastnosti písma

Aktualizace 01. 01. 2021, vlastnosti písma, rodiny druhy písma, Moodle C05, PDF Roubal

Rodiny písem

Informační zdroje

 • Učebnice IVTSS-P/5+21, Roubal Pavel
 • Práce s textem, PDF, © Roubal Pavel, MŠMT SIPVZ 2004
  Pub-out\texty\Roubal_prace_textem.PDF

Stavba dokumentu

 • Znak (písmeno), font, řez, patky, stín, proporcionalita aj.
 • Slovojediná mezera, interpukční znaménka
 • Odstavecmezery mezi odstavci × vícekrát ENTER za sebou
 • Stranaokraje, na výšku/šířku, ohraničení, vodoznak
 • Oddíl (Word) – sekce (Writer), větší části textu např. kapitoly 

Skupina písem (rodina, druh)

 1. Antikva (Times new Roman, Cambria)
  • stínovaná (nelineární)
  • patková (má serify, patky)
  • proporcionální
 2. Grotesk (Arial, Calibri)
  • nestínovaná (lineární)
  • bezpatková (nemá serify, patky)
  • proporcionální
 3. Písma psacího stroje (Courier, písmo je neproporcionální)
 4. Psaná písma (Brush, Script aj.)
Antikva versus Grotesk

Proporcionální versus neproporcionální

Různě široká písma jsou proporcionální. Všechna písma z rodin antikva i grotesk. Nejlépe vidět na snímku ve slově MÍR.
Neproporcionální znamená všechny písmena jsou stejně široká. Například Courier.

Ve slově MÍR je písmeno Í stejně široké jako M.
Proporcionální versus neproporcionální písmo (snímek z hodiny)

tx05 Typografie

Estetické zásady pro textové dokumenty, typografická pravidla, PDF Roubal Pavel

Důležité oblasti z typografie

Uvádím výňatky z PDF Pavla Roubala, které vzniklo pro MŠMT, sekce SIPZV v roce 2003 a bylo ke stažení na dnes již nefunkčním webu jsi.cz (Jednota školských informatiků).
Ukázky jsou ze sice staré, ale v mnoha bodech stále aktuální brožurky.

Znaky, kde se chybuje a šest zásad

Znaky, ve kterých často chybuje
Šest zásad pro umístění titulků a obrázků na stránce

Tok textu a „parchanty“

Writer měl a stále má více možností. Ve Wordu je to jen kontrola osamocených řádků.
Parchanty = sirotky a vdovy

Je to jeden z důvodů, proč napřed přidělit styl např. Nadpis1, poněvadž má již nastavenou kontrolu osamocených řádků. A pak jej teprve upravit a uložit jako nový styl XY_Nadpis1

Tahák ze školy

Našel jsem tahák na schodech školy

Pracujeme – procvičte si

Pavel Roubal, učebnice IVTSS-P, z kapitoly o typografii. Možná to dám někdy do testu.

Pomlčka × spojovník

Ukázka různých pomlček jako entity v HTML kódu. Jinde pomocí ALT+0150.
 • Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i., Internetová jazyková příručka, odkaz pomlčka
 • Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i., Internetová jazyková příručka, odkaz spojovník

Předložky a spojky na konci řádku

Řešením je nezlomitelná mezera
Více o předložkách a mezerách v Tipech pro Word

tx04 Proč strukturovaný?

Proč má být dokument strukturovaný? Styly, motivy, šablony

Strukturovaný dokument

Rychle zapomínáme. Taky nepíšu jen strukturovaně. Třeba rychlé poznámky, nákupní seznam, dopis dědovi nebo tetě (Kdo to dnes dělá?) apod. Strukturovaný dokument je důležitý v těchto případech:

 • Životopis
 • Ročníková práce
 • Dlouhý dokument
 • Bude se dále upravovat
 • Hlavičkový firemní papír
 • a další

Prostě tehdy, když mám životopisem zapůsobit při hledání práce, v ročníkové práci, protože budu hodnocen nejen za obsah, ale i za formu (ČSN 01 6910).
Zaměstnavatel se prezentuje vzhlednými esteticky jednotně upravenými tiskovinami. Dosáhne toho právě používáním šablon.

Výhody

 • Je to přehledné, jak ke čtení, tak pro další práci s dokumentem.
  navigace a osnova.
 • Spolupráce více autorů.
  šablona
 • Pozdější změny cestou hromadné úpravy stylů nebo motivů.
 • Až dokument vyexportuji do PDF na web, bude díky stylu Nadpis1 snadněji nalezen vyhledávacími roboty na internetu.

Trocha teorie

Struktura a vzhled dokumentu

Dokument má tři složky:

 1. Obsah (to co chci sdělit).
 2. Strukturu (význam odstavců: nadpisy, základní text, citace apod.).
 3. Vzhled (pomocí vlastností stylů editorů, u webu pomocí CSS).

Jedna senzační ukázka Petra Staníčka (Pixy) ukazuje naprostou odluku obsahu a vzhledu. Stále stejný obsah je pomocí stylů zobrazen naprosto odlišně. Je to sice webová stránka, ale princip je stejný. Vyzkoušejte si úplně dole změnu vzhledu.

Styly, styly, styly a NEFORMÁTOVAT ručně

 • Strukturovaný dokument
  • Word/Writer: styly podle svého významu v dokumentu (Nadpis1, Nadpis2, Normální, citace apod.)
  • Writer: má otevřený formát, dokument ODT je zazipovaný soubor ve formátu XML. ZIP soubor obsahuje například
   • soubor se styly styles.xml (vzhled),
   • soubor s obsahem a strukturou content.xml
   • a soubor s metainformacemi důležitý nejen pro vyhledávače
Převzato z knihy IVTSS Pavla Roubala (asi 2009)
Ukázka poskládána ze 4 snímků. Přejmenoval jsem Computer_Quick3.odt na .zip a extrahoval (rozzipoval) a ejhle…

tx03 Odstavec a stránka

Moodle 2013, upraveno 12/2020, vlastnosti stránky, vlastnosti odstavce, tok textu

Vlastnosti stránky

Word na rozdíl od Writeru již po mnoho let trvá na svém nepřehledném uspořádání.

Word 2007: Vlastnosti stránky
 • Velikost, orientace, okraje
 • Sloupce
 • Stínovaní (barva pozadí) a ohraničení
 • Vodoznak
 • Záhlaví a zápatí (sudé/liché, jiné na první straně)

Záhlaví a zápatí

Levé a pravé (sudé/liché), jiné na první stránce.

POZOR! Spusťte si náhled před tiskem se zobrazením dvou stránek. Uvidíte první stránku konečně vpravo, je lichá. Další dvě, tj. 2. a 3. stránka vedle sebe, budou (mohou) mít uprostřed naznačenou vazbu.

Tok textu – vlastnosti odstavce

Word 2007: Vlastnosti odstavce, karta tok textu
 • Kontrola osamocených řádků (neponechá jeden řádek na konci/začátku stránky) viz IVTSS-P/24 sirotky a vdovy
 • Začít na nové stránce (vložit konec stránky před)
 • Svázat s následujícím (sváže nadpis s následujícím odstavcem)
 • Dělení slov
 • Číslování řádků
 • aj. jinde

wo00 Tipy pro Word

aktualizace 27. 12. 2020, odstranit ENTER, nezlomitelná pevná mezera, zvláštní znaky, automatické opravy

Obsah
Pevná mezera
Odstranit ENTERy
Počet slov
Stavový řádek
Zvláštní znaky ALT+0999
Automatické opravy

Pevná mezera

Používají se různá pojmenování tvrdá – pevná mezera. Nejsprávnější by mělo být nezlomitelná (nonbreaking space), ale nějak mi to nejde… V HTML je to entita  

“Čerstvej” Word a špatný příklad s [a-z].

Spojka a je běžně na konci řádku tolerována. Viz poslední snímek videa. :). Hodně často potřebuji pevnou mezeru vložit a není k dispozici žádná “myší nabídka”.
Zapište si klávesovou zkratku levý ALT+0160 (na numerické klávesnici)

Řešení z OpenOffice Writer (asi 2014), zástupné znaky nazývají regulární výrazy

Jak odstranit ENTER(y)?

Hromadné odstranění ENTERů není nic složitého. Zatím jen obrázek.

Karta Domů > Nahradit (CTRL+H) > Více/Méně > Zvláštní > Znak konce odstavce (^p) > najít 2 Entry a nahradit jedním Entrem > Nahradit nebo Nahradit vše. Několikrát dokud nedosáhneme počtu nahrazení 0 nebo 1.

Počet slov

Ne vždy má uživatel nastaveno zobrazení počtu slov ve stavovém řádku. Tato informace je sice okrajová, ale může se hodit.

Třeba při zadávání rozsahu školních prací . 🙂

Word 2016: Počet slov a další informace (řádky, odstavce, znaky)

Stavový řádek

Stavový řádek pečlivým uživatelům zpřehlední informace o dokumentu, o poloze kurzoru (oddíly, stránky, svislý rozměr, číslo řádku a další informace

Word 2016: Nejenom počet slov, ale jazyky (kontrola gramatiky) a další možnosti.

Zvláštní znaky ALT+0999

Hračičkové (typografové) se bez nich neobejdou. Rád používám PS Pad namísto poznámkového bloku. Umí, krom jiného, zobrazit tabulku ASCII znaků a příslušné kódy pro použíti v kombinaci s klávesou levý ALT a dekadický kód.
Časté použití ALT+0150 je typografická pomlčka – (na klávesnici není) nebo pevná mezera ALT+0160 a různé uvozovky a symboly • ” “ ™ ©

ASCII tabulka v PS Padu
Spojovník – pomlčka – dlouhá pomlčka —

Automatické opravy

Proč se trápit s kódy? Kdo si to má pamatovat!
Máme na to přece automatické opravy.

Zapsáno ve Wordu pomocí automatických oprav: 2× -, (c), ™, (r), ==>

V případě potřeby přidám další tipy… Navrhněte v komentáři.
Poslední aktualizace 27. 12. 2020