Archiv štítku: xcf

GIMP

gf03 Histogram a křivky

DUM: VY_32_INOVACE_VTS_02.3.07 Obsah prezentace: Úprava fotografie 1
Moodle: Pondělí, 19. říjen 2015, 09.41, upraveno

Úprava fotografií vedoucí ke zlepšení.

Budeme se zabývat především úpravou expozice fotografií. Přestože odstranění nežádoucího efektu červených očí od blesku vylepší vzhled osoby, nebudeme tuto úpravu do této kategorie zahrnovat. Ani rámeček kolem fotografie, který mnohdy vylepší celkový dojem nebudeme do této kategorie zahrnovat.

Úpravy vedoucí ke zlepšení (viz Roubal Pavel, IVTSS-P/43). Je to velmi sporný pojem, ale jsou tím myšleny pouze úpravy, které korigují nedokonalý postup fotografování a nezasahují zásadním způsobem do fotografie.

  • Otočení, zrcadlení
  • Oříznutí (při té příležitosti vylepšení kompozice)
  • Jas – kontrast – barvy, histogram, křivky
  • Zaostření

Některé další vhodné a žádoucí postupy, ale už s podstatnými zásahy do fotografie jsou:

  • Redukce „červených“ očí (specializované retušovací filtry)
  • Úprava padajících svislic (deformace úpravou perspektivy)
  • Retušování (klonovací razítko, rozmazání/doostření, zesvětlení/ztmavení)
  • (Snad i rámečky kolem fotografie)
  • a další

Co je to histogram?

Jedná se o sloupcový graf, do kterého jsou vyneseny informace o úrovních jasu (barev) ve fotografii. Na vodorovné ose jsou indexy (čísla) barev nebo jasu (odstín šedi), kterých je 256 (od 0 po 255). Svislá osa pak ukazuje, kolik pixelů má příslušná barva – jas.

Videonávody

Histogram v IrfanView

Nástroje pro zlepšení expozice, jako jsou histogram a křivky, jsou prakticky ve všech „slušných“ grafických editorech. Prohlížeč Irfan View nepovažuji za grafický editor, je to prohlížeč. Přesto umí histogram zobrazit. Poskytuje tím cenné informace o kvalitě expozice fotografie. Dnes (2020) zobrazí histogram běžný digitální fotoaparát.
Pro ukázku práce s nástroji histogramem a křivky jsem netradičně zvolil on-line grafický editor PIXLR.COM (2020, dnes vybral photopea.com). Myslím, že návodů pro PhotoShop a GIMP je již dost (viz odkazy v předchozích lekcích) a práce s těmito nástroji je prakticky stejná. Pár odkazů následuje, zbytek a hlavně nové pohledejte sami…

Pár odkazů

Práce s histogramem v online editoru PIXLR

Práce s křivkami v online editoru PIXLR

Několik obrázků

Histogram ve starším GIMPu. Úprava úrovní barev a jasu.
Histogram ve starším GIMPu. Úprava úrovní barev a jasu.
Histogram ve starším GIMPu. Úprava úrovní barev a jasu.

Úkoly histogram a křivky

Zadání

Soubory pojmenujte pro GIMP nebo pro Photoshop
LOGIN_histogram.jpg, (upraveno pomocí histogramu – úrovní)
LOGIN_krivky.jpg (upraveno pomocí křivek)

Dále použijte online https://www.photopea.com/
(dříve jsem používal www.pixlr.com/editor)
Soubory pojmenujte
LOGIN_histogram_pp.jpg, (upraveno pomocí histogramu – úrovní)
LOGIN_krivky_pp.jpg (upraveno pomocí křivek)

RSS – Root.cz: seriál „Úpravy fotek v GIMPu“