xl Soupis učiva

Aktualizováno 7. 2. 2021

Motto: “Cílem není ovládat Excel, ale použít tento nástroj v životních situacích.” 
Pokusím se o vylepšení vaší finanční gramotnosti a o naučit dovednost vizualizovat a prezentovat data. V souvislosti s tím rozpoznat Fake News – zneužití upravených grafů. 

Soupis učiva Excel

Soupis je určen pro začátečníky, tj. pro 1. ročníky SŠ. Po úžasném zjištění a zděšení je vhodný i pro VOŠ. Co asi dělali na střední škole?

Dokument se bude dále vyvíjet. Je šitý horkou jehlou. Pořadí v textu není pořadí ve výuce. Některé dovednosti a užití funkcí budeme postupem času opakovat a rozšiřovat.  

Excel bude také ve 2. ročníku, budou v plánu kontingenční tabulky a grafy, složitější grafy, pokročilé filtrování, makra ve Visual Basicu a další. 

Snaha o soupis všech probíraných funkcí: 

Zde jsou patrně všechny funkce, co jsme letos probrali nebo budeme probírat: 

 • SUMA, MAX, MIN, PRŮMĚR, POČET, POČET2 
 • NYNÍ, DNES, PI
 • ZAOKROUHLIT, CELÁ.ČÁST, OPAKOVAT, RANDBETWEEN 
 • SIN, COS apod. 
 • KDYŽ 
 • POWER, ODMOCNINA, A (AND), NEBO (OR), 
  PRAVDA, NEPRAVDA, FALSE, TRUE 
 • BUDHODNOTA, PLATBA 

Dovednosti, ovládání, pojmy, formátování: 

 • Panely nástrojů, stavový řádek, řádek vzorců/vstupní řádka, … 
 • Formátování buněk zalomit text, přizpůsobit, … 
 • Skrýt sloupce a zobrazit skryté sloupce (nebo řádky) 
 • Slučování buněk
 • Průvodce funkcemi a nápověda 
 • V buňce je: číslo, text nebo výraz, text zarovnán vlevo a čísla vpravo 
 • Operátory (aritmetické, logické, relační, …): + – / * ^ % & <> <=… 
 • Klávesové zkratky pro pohyb v tabulce a označení souvislé či nesouvislé oblasti 
 • Editace výrazu v buňce, klávesou F2, ukončení Enter nebo klik myší?
 • Operátor mocniny a funkce druhá ODMOCNINA(číslo) nebo taky =A2^(1/2) 
 • Obecný zápis jakékoliv funkce, argumenty, oblast buněk, výčet buněk, žádný argument, výraz jako argument 
 • Ohraničení, barva písma a pozadí 
 • Vložit/odstranit sloupce/řádky, výška/šířka, dvojklik na přizpůsobení 
 • Absolutní a relativní adresa (F4), typické příklady použití
  Příklad: násobilka, vyplňování, kopírování výrazů, relativní adresy, výhody a použití dvojkliku při více sloupcích 
 • Nejjednodušší výraz =adresa_buňky například =A1 použitá ke zobrazení obsahu jiné buňky 
  složitější varianty – zobrazit buňku z jiného listu či souboru 
 • Formátování čísel, datum, čas, měna, procenta, … 
 • Grafické znázornění průběhu funkce 
 • Rozdělit okno, ukotvit okno 
 • Práce s listy, zejména kopírovat/přesunout do/z jiného souboru 
 • Vložit tabulku z Excelu do Wordu, převádět text na tabulku a naopak, 
  vložit jinak .. (3x jinak: neformátovaný a formátovaný text, jako objekt Excelu) 
 • Zásadní rozdíl „zaokrouhlení“ pouze formátem a skutečným zaokrouhlením pomocí funkce ZAOKRUHLIT(co; počet deset. míst)
 • Seřadit podle abecedy nebo čísel 
 • Chybová hlášení 
 • Automatické tvary, SmartArty, obrázek apod. 
 • Poznámky (komentáře) 
 • Ověření vstupních hodnot – seznamy
 • Standardní, automatický a rozšířený filtr 
 • Hledání řešení na příkladu s funkcí budoucí hodnota, příklady na funkci budoucí hodnota pravidelného spoření + hledání řešení 
 • Funkce „pro opakování“ OPAKOVAT (co;kolikrát), 
 • ASCII tabulka, Webdings, Wingdings 
 • Ovládací prvky formulářů (posuvníky, zaškrtávací pole, pole se seznamem apod.
 • Záhlaví a zápatí, předtisková příprava, náhled 

Jak na to:

 • Jak na výpočty průměrů známek, jak počty na žáků a počty známek (POČET x POČET2), jak na nejlepší a nejhorší ve třídě 
 • Jak na výpočty „s datumy“ Kolik dní, hodin a minut …? 
 • Jak na grafické znázornění jednoduchých matematických výrazů (číselná řada, vhodný graf, vhodné vstupní údaje)
 • Jaký grafický průběh funkce má výraz y = 5 sin(x) + 3 x2 + 8
 • Jak na kalendář, vyplňování buněk 
 • Jak vysoký nájem si můžu dovolit, když mám jen 10000 Kč? Jaký jsou rozměry, když chci objem nádrže 100 litrů? (hledání řešení – reverzní výpočty) 
 • Jak dlouho budu spořit 20000 Kč? Jakou částku mám spořit abych našetřil za 2 roky 20000 Kč? 
 • Jakou částku bych naspořil s úrokem 2 % p.a., když bych přestal kouřit?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *