xl01 Relativní adresování

únor 2013, Moodle, Excel, adresování buněk

Před sto lety, když jsem učil na obchodní akademii, studentky 2. ročníku začaly zapisovat do tabulky čísla – výsledky výpočtů. Chvíli mi trvalo, než jsem to rozchodil.

Adresování buněk a princip práce

Tabulkové procesory jsou excelentní programy a jsou pravou rukou každého, kdo pracuje hlavou. Zejména v ekonomické a technické oblasti činností člověka. Základem jsou obyčejné „kupecké počty“.

Aby vůbec bylo možno v tabulkovém procesoru pracovat, jsou sloupce označeny písmeny a řádky čísly. Jednotlivé buňky pak jejich souřadnicemi jako v křížovkách nebo ve hře na lodě.
Například A1 obsahuje text malá násobilka a buňka B2 číslo 5.
Zápisu A1 nebo B2 se říká odkaz na buňku nebo adresa buňky.

Pokud je buňka vybraná – bylo na ni kliknuto myší a je orámovaná,
říká se jí taky aktivní a její adresa je v levém horním rohu tabulky.

Co může být zapsáno v buňkách?

 • text
 • číslo
 • výraz (kombinace funkcí, čísel, textů a operátorů)
Nepište výsledky ani čísla. Pište adresy buněk. Všude, kde to dává smysl. To je základ!
A1text: malá násobilka
A2 a B2čísla 1 a 5
C2výraz: násobení buněk A1 a B2

Princip práce tabulkového procesoru

V žádném případě nepište do buňky C2 číslo s výsledkem 5 nebo výraz s čísly =1*5
Zásadně pište jen odkazy na buňky A2 a B2. Zobrazí se výsledek.
Pokud změním v buňkách A2 nebo B2 hodnotu, v C2 se výsledek automaticky přepočítá.
Toto je PRINCIP práce tabulkových procesorů.

Relativní adresování

Na příkladu tabulky s malou násobilkou bude vysvětlen pojem relativní adresa buňky (relativní odkaz).

 • Sledujte řádek pro editaci nahoře vpravo
 • Vyberte buňku C2, vybraná je aktivní
 • Zkopírujeme do schránky obsah C2 (CTRL+C)
 • Posuneme se o jeden řádek dolů
 • Vložíme obsah schránky do C3 (CTRL+V)
 • Neobjeví se „očekávané“ =A2*B2, ale =A3*B3
 • Je to správně, násobí čísla na témže řádku
 • Odkaz nezůstal zafixován na původním místě
 • Odkaz se posunul o jeden řádek
 • Jedná se o RELATIVNÍ ODKAZ (ADRESU)

Je to správný a vítaný způsob adresování buněk. Pokud zkopíruji a někam vložím výraz, tak se změní stejným způsobem i odkazy v něm obsažené.
Jinými slovy o kolik řádků a sloupců se posunu a vložím, o tolik řádků a sloupců se patřičně upraví vkládaný výraz.
Takto normálně pracuje tabulkový procesor.

Pro lepší pochopení ještě přikládám videonávod s příkladem tabulky pro malou násobilku.

Ukázka – malá násobilka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *