xl02 Absolutní adresování

Moodle 2013, aktualizace 8. 2. 2021, absolutní adresa, smíšené adresování, Excel

Absolutní adresování

Pokud kopírujeme výraz do jiné buňky je vždy odkaz na nové pozici upraven o patřičný počet řádků a sloupců. Proto vyplněním (zkopírováním) do buněk směrem dolů je odkaz na buňku A4 upraven na A5 a odkaz na B1 je upraven na B2. V případě buněk ze sloupce A je to vítaná změna. Ale v případě B1 to nechceme. Chtěli bychom buňky vyplnit, abychom nemuseli psát vzorec pokaždé znovu. Použili jsme proto ve vzorci absolutní adresu $B$1.

 • Napíšeme vzorec =A4*B1 do buňky B4, ukončíme ENTER.
 • Dvojklikem vyplníme. Ejhle chybová hlášení nebo nesmysly.
 • Smazat.
 • Pomocí F4 upravíme relativní B1 na absolutní adresu $B$1.
 • Dvojklikem vyplníme. 
 • Výsledek je v pořádku v celé tabulce. Ve všech vzorcích je $B$1.

Pro názornost si můžete prohlédnout videonávod s příkladem převodu měny € na Kč.

Zápis symbolu $

Abychom nemuseli psát symbol dolaru na klávesnici je v Excelu i v Calcu připravena pomůcka, která přidává symbol $ .

EXCEL … klávesa F4
CALC … klávesy SHIFT+F4

Opakovaným stiskem F4 (SHIFT+F4) se cyklicky stále dokola mění
B1 ~ $B$1 ~ B$1 ~ $B1 ~ B1

B1     relativní adresa
$B$1 absolutní adresa
B$1   smíšená: sloupec relativní, řádek absolutní
$B1   smíšená: sloupec absolutní, řádek relativní


Smíšené adresování

V buňce B4 kurzovního lístku by mohl být výraz A4*B$1.
Tento zápis považujeme za smíšené adresování.
Protože vyplňujeme (kopírujeme) pouze směrem dolů, nemá absolutní či relativní odkazování na sloupec B vliv na výsledek.

V následujím případě však je nejvhodnější a nejefektivnější forma zápisu pomocí smíšeného adresování.
Proč?

 • Výraz v buňce D3 zapíšeme jen jedenkrát a vyplníme doprava do dalších dvou buněk E3 a F3.
 • Výpočet se provádí vždy z původní plné ceny.
 • Potřebujeme neměnný odkaz na tomto řádku na cenu v C3, ale relativní při plnění dolů C4 atd. Proto smíšená adresa $C3.
 • Nyní, dokud mám označeny 3 buňky D3, E3 a F3 dvojklikem vyplním potřebnou délku všech tří sloupců. Právě teď však potřebuji absolutní odkaz na slevu v prvním řádku. Proto smíšená adresa D$1 (taky E$1 a F$1).
 • Ceník může mít mnoho set řádků, tažení není vhodné. Dvojklik!
 • Výraz $C3-$C3*D$1 se mění na témže řádku na $C3-$C3*E$1 a $C3-$C3*F$1
 • Vyplněním dolů např. ve sloupci F na $C4-$C4*F$1, pak na $C5-$C5*F$1 atd.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *